trả lời câu hỏi này

Tyler Hilton Câu Hỏi

What was the first song bạn heard from Tyler?

mine was glad.i heard it on one cây đồi núi, hill but only when i heard you'll ask in episode 4x17 i become a người hâm mộ of him :]
(sorry for my english ;) )
 TrueLove23 posted hơn một năm qua
next question »