Two-Bit Matthews Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

RalphMacchio đã đưa ý kiến …
yeah.....Its actually spelled "Mathews"....not to be rude hoặc nothin' đã đăng hơn một năm qua
PonygirlCurtis7 đã đưa ý kiến …
ITS TWO-BIT'S BIRTHDAY TODAY!!!!!!! (6-20-12) happy 19th birthday, Two-Bit!!! (he's 19 in my book/world) đã đăng hơn một năm qua
PonygirlCurtis7 đã đưa ý kiến …
OH MY FREAKIN GOSH!!! WHOEVER MADE THIS CLUB SPELLED TWO-BIT'S LAST NAME WRONG!!! ITS MATHEWS, NOT MATTHEWS! IT SAYS SO IN THE BOOK!! LOOK IT UP IF U DONT BELIEVE ME!! CHANGE IT IF U CAN!!!!!!! >:( no offence but ur not a true Two-Bit người hâm mộ if u cannot spell his last name rite! đã đăng hơn một năm qua
DallasWinston17 đã bình luận…
I was thinking the EXACT same thing! hơn một năm qua
MalloMar đã bình luận…
Same! hơn một năm qua
OhMyTwo-Bit đã bình luận…
Same here hơn một năm qua