Seri chạng vạng Wall

Next

hiển thị các bài viết 381-390 của 3877

MissKnowItAll đã đưa ý kiến …
@shell_bee9: A saga is a series of books, films etc that follows thêm than one generation of a family, for example, ngôi sao Wars. Twilight is not technically a saga. đã đăng hơn một năm qua
ContentIrony đã đưa ý kiến …
I have... đã đăng hơn một năm qua
Passion_5 đã đưa ý kiến …
Does AnyOne Read The First Chapter Of MidNight Sun ??
I Really Want To Know About It đã đăng hơn một năm qua
xroylex đã bình luận…
i`ve read the first chapter yeah hơn một năm qua
LifesGoodx3 đã bình luận…
I've read all 12 chapters. hơn một năm qua
Passion_5 đã bình luận…
so , can bạn tell me what its talking about ?? hơn một năm qua
cooldilme đã đưa ý kiến …
Now we can read Twilight sách online for free from this site.
link đã đăng hơn một năm qua
luv_warriorcatz đã bình luận…
oooh fun hơn một năm qua
Passion_5 đã bình luận…
thats nice hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
that's awesome hơn một năm qua
mia1emmett đã đưa ý kiến …
i think it would be cool if S.Meyers wrote them in Jacob's p.o.v :) đã đăng hơn một năm qua
kurdish đã đưa ý kiến …
hi sup guys đã đăng hơn một năm qua
luv_warriorcatz đã bình luận…
sup hơn một năm qua
kurdish đã bình luận…
hi hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
xin chào wuz up hơn một năm qua
kurdish đã bình luận…
YEAH hơn một năm qua
angelic
happyfeet1fan đã đưa ý kiến …
ha! u deleted my messege! i knew u would! but i speek the truth! đã đăng hơn một năm qua
megantee đã bình luận…
Bible basherrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr hơn một năm qua
shelly_fanpire đã đưa ý kiến …
OMG.....
I cant wait for Breaking Dawn
đã đăng hơn một năm qua
kurdish đã bình luận…
heshoo awa tam hơn một năm qua
mypuppy213 đã bình luận…
same here hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
Me neither did bạn know it is going to be two seperate phim chiếu rạp hơn một năm qua
shell_bee9 đã đưa ý kiến …
i totally luv the whole saga! i don't really understand wat saga means! if it means series then y can't they jus say dat! r they like tryin make it sound thêm cool hoặc somethin?
đã đăng hơn một năm qua
luv_warriorcatz đã bình luận…
yea its kinda stupid hơn một năm qua
jlover1 đã đưa ý kiến …
I luv u JACOB A LOTTTTT :) :)
đã đăng hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
Jacob sucks I am Team Edward hơn một năm qua
jlover1 đã đưa ý kiến …
OMG!!!!!!!!!!!! I luv u guys. I really like JACOB ALICE EDWARD AND EVERYBODY ELSE đã đăng hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
The only characters I like are Edward, Bella, and all of the Cullens hơn một năm qua
3nala đã đưa ý kiến …
Whoo!Go team edward!!!! đã đăng hơn một năm qua
luv_warriorcatz đã bình luận…
TEAM TYLERS van hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
Totally Team Edward all the way hơn một năm qua
kiss
Michelle-Bieber đã đưa ý kiến …
tình yêu TWILIGHT !!!!!!!!!!! TEAM EDWARD FOREVER AND ALWAYS!!!!!<3 đã đăng hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
Me too hơn một năm qua
heart
m0nk3y đã đưa ý kiến …
I LUVVVV TWILIGHT!!! đã đăng hơn một năm qua
luv_warriorcatz đã bình luận…
i hate it hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
Twilight is the best movie ever made hơn một năm qua
luv_warriorcatz đã đưa ý kiến …
im a hater of twilight, wow! we have something in comon đã đăng hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
What than I hate bạn sorry hơn một năm qua
lindsey031302 đã đưa ý kiến …
cỏ khô, hay bạn guys i am a yêu thích người hâm mộ of twilight. any body want to chat đã đăng hơn một năm qua
m0nk3y đã bình luận…
LUV 2 CHAT hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
Yea it's Blinds hơn một năm qua
happyfeet1fan đã đưa ý kiến …
Jesus is better! god too! think about them for a change.... đã đăng hơn một năm qua
rheiicullen_78 đã đưa ý kiến …
Can't freaking wait for Breaking Dawn!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Tokio_HotelXD đã bình luận…
HEAK YEAH soooo exidedd!! ;>) hơn một năm qua
m0nk3y đã bình luận…
ME 2 hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
Breaking Dawn is going to be so good hơn một năm qua
hotvanilla đã đưa ý kiến …
i missed it a lot...
đã đăng hơn một năm qua
hotvanilla đã đưa ý kiến …
my gosh... I got addicted too... đã đăng hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
I got addicted to Twilight and to Team Edward hơn một năm qua
1TeamEdwardFan đã đưa ý kiến …
Ican't wait for Breaking Dawn either!!! I tình yêu Kristen and Rob :) Kristen is my role model and Rob is well... Rob and I tình yêu him! đã đăng hơn một năm qua
kurdish đã bình luận…
me too hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
I also tình yêu Kristen and Rob hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
I wish I can be Mrs. Pattinson hơn một năm qua
1TeamEdwardFan đã bình luận…
Haha! Same here... Well I am Mrs. Pattinson, Rob just doesn't know that yet hơn một năm qua
Baby_Shaboy đã đưa ý kiến …
Can't wait for Breaking Dawn....!!!! đã đăng hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
Can't wait for Breaking Dawn either hơn một năm qua
Baby_Shaboy đã bình luận…
Yeah!! hơn một năm qua
3nala đã đưa ý kiến …
why? she's my role model!!!
đã đăng hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
are bạn talking about bella hơn một năm qua
3nala đã bình luận…
yes. hơn một năm qua
crazyspacemoo đã đưa ý kiến …
I hate Bella so much ! đã đăng hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
Well I tình yêu Bella and Edward hơn một năm qua
Paranormal123 đã đưa ý kiến …
what do bạn think Edward and Bella would do if someone killed
Renesme? đã đăng hơn một năm qua
teamedward4evr đã bình luận…
kill them before they'd kill her hơn một năm qua
Andressa_Weld đã bình luận…
haha great! hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
Edward and Bella would be Mất tích because that's their baby I would be Mất tích too if that happened to me and my husband hơn một năm qua
big smile
zanesaaomgfan đã đưa ý kiến …
bạn should look up the Youtube account named TwilightEpisodes. She has reaaaly good stories! đã đăng hơn một năm qua
Paranormal123 đã bình luận…
Who kissin? hơn một năm qua
zanesaaomgfan đã bình luận…
? hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
I know who is kissing Alice and Jasper hơn một năm qua
heart
mylilangel1997 đã đưa ý kiến …
edward and bella yayy =] đã đăng hơn một năm qua
IsaGs đã bình luận…
exsacly!! hơn một năm qua
Paranormal123 đã bình luận…
k hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
That's right hơn một năm qua
Luv_Rob_4ever đã đưa ý kiến …
If i could write bạn a song to make bạn fall in love............ If only it was that easy!! I would have robert pattinson!!! Go Team EDWARD!!! đã đăng hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
No Robert Pattinson and Edward Cullen are MINE hơn một năm qua
Luv_Rob_4ever đã bình luận…
NOPE! i think there has been a mistake! LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
No they are MINE so go stick it hơn một năm qua
Luv_Rob_4ever đã bình luận…
i think i know were I'm going to stick it in a minute!! >;( hơn một năm qua
iemand đã đưa ý kiến …
JASPER SAYS RELAX! JASPER IS JUST JAZZYLICIOUS! JAZZ-TASTIC.... Simply the best ;) HAHA tình yêu HIM!!! <3 đã đăng hơn một năm qua
2ki8jess2ki8 đã bình luận…
I agree with you!! x hơn một năm qua
iemand đã bình luận…
Hehe :D *high fives* hơn một năm qua
2ki8jess2ki8 đã đưa ý kiến …
Jasper is the hottest cullen in my opinion
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I <3 Jasper xx đã đăng hơn một năm qua
iemand đã bình luận…
YOU'RE SO RIGHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! <3 hơn một năm qua
cullengurl3 đã bình luận…
Jaspers the ugliest! LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
2ki8jess2ki8 đã bình luận…
edward is hot but i think jasper is better <3 xx hơn một năm qua
drewpuleo đã đưa ý kiến …
Emmett is the cutesy Cullen ever đã đăng hơn một năm qua
cullengurl3 đã bình luận…
2nd cutesy Cullen ever. (2nd to edward) hơn một năm qua
drewpuleo đã bình luận…
Not really Jasper is chó cái, bitch hơn một năm qua
Andressa_Weld đã bình luận…
Yeah!! hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
No Edward is hơn một năm qua
missCullen17 đã đưa ý kiến …
Oh bởi the way, this tường thing is GREAT ! đã đăng hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
yea I know hơn một năm qua
missCullen17 đã đưa ý kiến …
I have remained loyal to the Team Edward since I saw the movie. And NOBODY is going to change my mind. Even if Taylor is Hot ;) đã đăng hơn một năm qua
cullengurl3 đã bình luận…
Same with me:] hơn một năm qua
zanesaaomgfan đã bình luận…
Same here. hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
Same here with me hơn một năm qua
milicac đã bình luận…
always!:) hơn một năm qua
courtneytriest đã đưa ý kiến …
im totally team jacob hes hhhhhhhot đã đăng hơn một năm qua
cullengurl3 đã bình luận…
he is but i like edward hơn một năm qua
bryleelaw đã bình luận…
i like both of them it is hard hơn một năm qua
zanesaaomgfan đã bình luận…
I agree with cullengurl3 hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
Totally Team Edward all the way hơn một năm qua
courtneytriest đã đưa ý kiến …
every body be team jacob đã đăng hơn một năm qua
cullengurl3 đã bình luận…
sorry no hơn một năm qua
bryleelaw đã bình luận…
your so right hơn một năm qua
courtneytriest đã bình luận…
y hơn một năm qua
heart
Crazy_4_Twinas đã đưa ý kiến …
TEAM CULLEN FOREVER AND ALWAYS!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Derek_chloe đã bình luận…
<3 hơn một năm qua
cullengurl3 đã bình luận…
totallie:D hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
yup all the way hơn một năm qua
lalaland21 đã đưa ý kiến …
*Sigh* This is going to get annoying. đã đăng hơn một năm qua
cullengurl3 đã bình luận…
it rele is hơn một năm qua
mischievous
New_Moon_Master đã đưa ý kiến …
Great. Now every two giây it's gonna be, "omg!!!!!!!# i iz on a wall!!!!! evr1 hoo thnks dif thn me shld die!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua
kiss
Michelle-Bieber đã đưa ý kiến …
TEAM EDWARD FOREVER AND ALWAYS!!!<3 đã đăng hơn một năm qua
cullengurl3 đã bình luận…
did u get ur biểu tượng off of mi page? hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
Yea Edward is so hot hơn một năm qua
House_Of_Night_ đã đưa ý kiến …
I tình yêu this whole 'write on the wall' thing, totally awesome =) đã đăng hơn một năm qua
grasslover đã đưa ý kiến …
tình yêu it cant wait for breaking dawn đã đăng hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
Me neither hơn một năm qua
sunny
sapherequeen đã đưa ý kiến …
Team Rosalie! :) đã đăng hơn một năm qua
Andressa_Weld đã bình luận…
Forever! hơn một năm qua
12blinds đã bình luận…
She is okay hơn một năm qua
sahour95 đã đưa ý kiến …
OMG! How can anyone not fall in tình yêu with this series! đã đăng hơn một năm qua
Andressa_Weld đã bình luận…
Agree! hơn một năm qua
fan121198 đã đưa ý kiến …
justin is okay i have to say he is hot but he probuly has a girl friend da đã đăng hơn một năm qua
Cittycat19 đã bình luận…
Justin? Is this his spot hoặc something hoặc have i Mất tích it? hơn một năm qua
txter32 đã đưa ý kiến …
The sách are a whole lot better than the movies...EDWARD! đã đăng hơn một năm qua
heart
justin-rock đã đưa ý kiến …
i tình yêu this movie i fell in tình yêu đã đăng hơn một năm qua
-aliceCullen13- đã đưa ý kiến …
Team Alice! : D đã đăng hơn một năm qua
RpattzGrl đã bình luận…
team jacob!!!!/edward!!!!!/emett/rosalie lolz hơn một năm qua
brittney159 đã bình luận…
team emett hơn một năm qua
xxFionaxxMC đã đưa ý kiến …
Team Edward all the way! x.x.x.x đã đăng hơn một năm qua
shannon9396 đã đưa ý kiến …
Ha ha! EMMETT for bed! tình yêu him too<3 đã đăng hơn một năm qua
Andressa_Weld đã bình luận…
Yeah! hơn một năm qua
Andressa_Weld đã đưa ý kiến …
Team Rosalie for Life
Team Emmett for Bed! đã đăng hơn một năm qua
BubblyVicky đã bình luận…
Haha. Emmett is awesome :] hơn một năm qua
Andressa_Weld đã bình luận…
Yeah! hơn một năm qua
CullenProperty đã bình luận…
:) hơn một năm qua
Andressa_Weld đã đưa ý kiến …
Team Rosalie! đã đăng hơn một năm qua
caitie_cool đã đưa ý kiến …
team jasper 4eva!!!! đã đăng hơn một năm qua
iemand đã bình luận…
HALE YEAH!!!!!!!!!!!!!!! JASPER <3 hơn một năm qua
tongue
rheiicullen_78 đã đưa ý kiến …
tình yêu Edward soo much!!!
and everyone!!!

except Jacob!!! đã đăng hơn một năm qua
Emmalie1935 đã bình luận…
yeah jacob sucks hơn một năm qua
vera_love đã bình luận…
Jacob sucks ! that's right people ! hơn một năm qua
vera_love đã đưa ý kiến …
Team Edward & Team everything ! excluding Jacob. đã đăng hơn một năm qua
1TeamEdwardFan đã bình luận…
Yay!!! hơn một năm qua
Emmalie1935 đã bình luận…
yeah!!! hơn một năm qua
BubblyVicky đã đưa ý kiến …
Team Hale ;] đã đăng hơn một năm qua
Andressa_Weld đã bình luận…
Yeah! hơn một năm qua
Emmalie1935 đã đưa ý kiến …
Team Edward, Rob is so hot. :P đã đăng hơn một năm qua
1TeamEdwardFan đã bình luận…
Here, Here!! hơn một năm qua
Emmalie1935 đã bình luận…
ahaha :) hơn một năm qua
heart
sapherequeen đã đưa ý kiến …
Team Rosalie again! :D đã đăng hơn một năm qua
Andressa_Weld đã bình luận…
Yeah! hơn một năm qua
heart
realene đã đưa ý kiến …
taylor is hott!! đã đăng hơn một năm qua
xBellaxEwardx21 đã đưa ý kiến …
Who dosn't tình yêu a sexy vampire and a hot chó sói, sói fighting over you? I say Bella is the luckiest girl on the planet! đã đăng hơn một năm qua
NeeNee14 đã bình luận…
Yea she is!!! hơn một năm qua
BubblyVicky đã bình luận…
Hell yeah! hơn một năm qua
taylorbabygirl đã đưa ý kiến …
i tình yêu twilight andi tình yêu jacob đã đăng hơn một năm qua
vera_love đã bình luận…
Jacob sucks people ! hơn một năm qua
taylorbabygirl đã bình luận…
no he does not hơn một năm qua
briza đã đưa ý kiến …
i tình yêu the new tường feature! jacob is hottttt! đã đăng hơn một năm qua
heart
mylilangel1997 đã đưa ý kiến …
team edward and bella all the way they are perfect for each other đã đăng hơn một năm qua
mandi04 đã đưa ý kiến …
Team edward!!!!! bella and him belong 2gether! đã đăng hơn một năm qua
TWILIGHT_FAN911 đã đưa ý kiến …
I tình yêu Edward and i tình yêu Jacob, but im gonna have to say that im team kill Bella so i can have Edward and Jacob to myself đã đăng hơn một năm qua
TWILIGHT_FAN911 đã bình luận…
lol! hơn một năm qua
heart
sapherequeen đã đưa ý kiến …
Team Rosalie! =D
Again. lol.

So....now that we know our favorites, who is your least yêu thích character? :) đã đăng hơn một năm qua
edwardcarlisle đã bình luận…
Billy hơn một năm qua
sapherequeen đã bình luận…
The Volturi, particularly Caius. hơn một năm qua
TWILIGHT_FAN911 đã bình luận…
James but since he died victoria and since she dided the Volturi (all of em) hơn một năm qua
pajesha22-66 đã đưa ý kiến …
TEAM RENESMEE!!! đã đăng hơn một năm qua
taylorbabygirl đã bình luận…
have bạn seen her pics there cuite and there in my pics file if bạn whant to see one hơn một năm qua
pajesha22-66 đã bình luận…
I've seen some of them but am always excited to see new ones, I'll check em out. Thanks! : ) hơn một năm qua
meh
taretha đã đưa ý kiến …
uhhhhhhhhhhh???????????????????????? đã đăng hơn một năm qua
heart
cici1264 đã đưa ý kiến …
Team Edward, and Team Jacob !!!! đã đăng hơn một năm qua
showgirl_301 đã bình luận…
Team Jacob!! :) hơn một năm qua
cici1264 đã bình luận…
I like both Edward, and Jacob. :) hơn một năm qua
Jakeluvr101 đã bình luận…
I tình yêu them both hơn một năm qua
ashan0627 đã bình luận…
team edward hơn một năm qua
sunny
sapherequeen đã đưa ý kiến …
Team Rosalie!!! =D đã đăng hơn một năm qua
Andressa_Weld đã bình luận…
♥Rosalie for LIFE♥ hơn một năm qua
kiss
KatraviaBieber đã đưa ý kiến …
I tình yêu JB!!!! đã đăng hơn một năm qua
hmmm
taretha đã đưa ý kiến …
just go trang chủ from walking im tired đã đăng hơn một năm qua
kiss
lovebug251908 đã đưa ý kiến …
team jacob so hot đã đăng hơn một năm qua
heart
sapherequeen đã đưa ý kiến …
Team Rosalie For Life! =D
đã đăng hơn một năm qua
Andressa_Weld đã bình luận…
Agree! hơn một năm qua
Bite_Me_Tender đã đưa ý kiến …
Weird.......<3 đã đăng hơn một năm qua
sad
Waca đã đưa ý kiến …
What a hell happened here? I don't like this! đã đăng hơn một năm qua
mischievous
Roxas1314 đã đưa ý kiến …
I'M TEAM ROXAS! There is no Edward hoặc Jacob in my mind! đã đăng hơn một năm qua
helomusic đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại the best choice is always yourself!!! hơn một năm qua
roxaslover101 đã bình luận…
iam on team roxas to !!! =) hơn một năm qua
WickedWitch02 đã bình luận…
Go be a hater somewhere else! hơn một năm qua
zanhar1 đã đưa ý kiến …
so guys whats up đã đăng hơn một năm qua