trả lời câu hỏi này

Seri chạng vạng Câu Hỏi

bạn guys like the background of New Moon?

I loooove it!
 zanesaaomgfan posted hơn một năm qua
next question »

Seri chạng vạng Các Câu Trả Lời

jacobblack45 said:
yah kinda i guess
select as best answer
posted hơn một năm qua 
nelo2 said:
I tình yêu it too!!! It's awesome! :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »