trả lời câu hỏi này

Seri chạng vạng Câu Hỏi

Is Nevelocity a boring website to b on??

It is boring to me because nevel keeps talking bad about Carly.!!:(
 Pooskie posted hơn một năm qua
next question »

Seri chạng vạng Các Câu Trả Lời

americanhoney said:
1. It's not even real! LOL

2. Why did bạn post this câu hỏi under the Twilight Saga?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
BlackSunshine said:
LOL – Liên minh huyền thoại why are bạn asking this on the Twilight Series spot?
xD
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »