trả lời câu hỏi này

Seri chạng vạng Câu Hỏi

Best song which sums up Edward's and Bella's Relationship?

Erm I think bad romance bởi lady gaga
 MiizLadiDiime posted hơn một năm qua
next question »

Seri chạng vạng Các Câu Trả Lời

redrosesgarden said:
I think the song My tình yêu bởi Sia and Far Away bởi Nickelback sums up the Edward's and Bella's Relationship.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
AGREED such a best song to describe
manjusang posted hơn một năm qua
nessiegurl2011 said:
my immortal bởi evaneces
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
I was going to say that! bezt and true xD
teamalecdemetri posted hơn một năm qua
karpach_14 said:
what if bởi ashley tisdale
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
who listens to ashley tisdale anymore? o.0
iluvmj54 posted hơn một năm qua
*
ummm i do and that song fits the relationship between them
karpach_14 posted hơn một năm qua
*
ok i was juss asking:)
iluvmj54 posted hơn một năm qua
next question »