trả lời câu hỏi này

Seri chạng vạng Câu Hỏi

idk i like answering các câu hỏi does anyone have any?

 ilovejs posted hơn một năm qua
next question »

Seri chạng vạng Các Câu Trả Lời

edward122395 said:
wat is bella's middle name? wat is her sign? wat is edwards fav car?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
ok when i đã đưa ý kiến các câu hỏi i should have been thêm direct sorry but idk the các câu trả lời
ilovejs posted hơn một năm qua
*
Marie, Virgo, Aston Martin V12 Vanquish! easy questions.
Elena2597 posted hơn một năm qua
*
heyheyhey i tình yêu twlight but i dont focuse on the little things
ilovejs posted hơn một năm qua
twilight0girl said:
not twilight related but what do bạn think of this song?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
kinda strange but ok i guess
ilovejs posted hơn một năm qua
*
kool cuz people say the songs weird
twilight0girl posted hơn một năm qua
*
Yeah I đã đăng this song on on fanpop ages cách đây it's cool.
Little_Cullen posted hơn một năm qua
*
i do like it but i wouldnt listen to it b4 bed.....lol
ilovejs posted hơn một năm qua
next question »