trả lời câu hỏi này

Seri chạng vạng Câu Hỏi

would bạn be my người hâm mộ because i have 0 người hâm mộ

*
would u like to be my người hâm mộ
taylor1000 posted hơn một năm qua
*
ok
fufe123 posted hơn một năm qua
 taylor1000 posted hơn một năm qua
next question »

Seri chạng vạng Các Câu Trả Lời

iamsuper said:
yes can u be my fan
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
yes
taylor1000 posted hơn một năm qua
emilyoth said:
yes but người hâm mộ me back too please!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
kkkkkkk
taylor1000 posted hơn một năm qua
ajhalecullen said:
Yes of course but bạn người hâm mộ me back :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
lk
taylor1000 posted hơn một năm qua
fufe123 said:
maybe if bạn be my người hâm mộ 2
select as best answer
posted hơn một năm qua 
citrounchen said:
yes also become my người hâm mộ pls :D
select as best answer
posted hơn một năm qua 
TheDream said:
Ok, but add me too
select as best answer
posted hơn một năm qua 
muckcrazie said:
sure i guess i will be bạn fan!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »