Twice (JYP Ent) Updates

a video đã được thêm vào: 191020 TWICE with MINA FANCY "Halloween 할로윈 팬미팅" 4K 직캠 fancam cách đây 4 giờ by Ieva0311
a video đã được thêm vào: CHAEYOUNG 129 giây cách đây 8 giờ by Blacklillium
a video đã được thêm vào: Tzuyu 129 giây cách đây 8 giờ by Blacklillium
a wallpaper đã được thêm vào: 4 years Celebration 🎉 cách đây 16 giờ by Blacklillium
a photo đã được thêm vào: 4 years Celebration 🎉 cách đây 16 giờ by Blacklillium
a video đã được thêm vào: Dahyun 129 giây cách đây một ngày 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: Mina 129 giây cách đây một ngày 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: KAKAO Những người bạn TWICE EDITION_Making Film 2nd | Highlight (EN ver.) cách đây một ngày 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: KAKAO Những người bạn TWICE EDITION_Making Film 2nd | Team Travel (NAYEON, MOMO, CHAEYEONG) EN ver. cách đây một ngày 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: KAKAO Những người bạn TWICE EDITION_Making Film 2nd | Team Living (SANA, DAHYUN, TZUYU) EN ver. cách đây một ngày 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: KAKAO Những người bạn TWICE EDITION_Making Film 2nd | Team Beauty (JIHYO, MINA, JEONGYEON) EN ver. cách đây một ngày 1 by Blacklillium
a comment was made to the photo: Twice Go! Go! Fighting cách đây một ngày 1 by starkerr57
a video đã được thêm vào: TWICE [트와이스] × DX | Behind the scenes cách đây một ngày 1 by Blacklillium
a video đã được thêm vào: TWICE TV "Feel Special" EP.09 cách đây 2 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: Jihyo 129 giây cách đây 2 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: Sana 129 giây cách đây 2 ngày by Blacklillium
fan art đã được thêm vào: Fake and True cách đây 2 ngày by Blacklillium
a comment was made to the poll: yêu thích song/Video (korean vs Japanese release) cách đây 2 ngày by pinkdeer
a poll đã được thêm vào: yêu thích song/Video pt.2 (korean vs Japanese release) cách đây 2 ngày by Blacklillium
a poll đã được thêm vào: yêu thích song/Video (korean vs Japanese release) cách đây 2 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: TWICE 「Fake & True」 âm nhạc Video cách đây 2 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: One Point Lesson] 'Feel Special' (๑ • ̀ω • ́) ۶ (including mirror version) cách đây 2 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: 💜Let’s Do something Fun –트와이스(TWICE) Making Film💜 l 너의 FUN은 뭐냠? cách đây 3 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: TWICE 「Fake & True」 Teaser #2 cách đây 3 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: TWICE FUNNY MOMENTS & CUTE #6 cách đây 3 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: TWICE FUNNY MOMENTS #5 cách đây 3 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: TWICE CUTE & FUNNY MOMENTS #4 cách đây 3 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: TWICE CUTE & FUNNY MOMENTS #3 cách đây 3 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: TWICE Funny Moments cách đây 3 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: TWICE CUTE & FUNNY MOMENTS #1 cách đây 3 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: TWICE Tzuyu Cute And Funny Moments cách đây 3 ngày by GDragon612
a video đã được thêm vào: TWICE 「Fake & True」 Teaser #1 cách đây 3 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: TWICE (트와이스) - Feel Special 교차 편집 (Stage Mix) @Show âm nhạc Core cách đây 4 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: TWICE(트와이스) - Feel Special [Music Bank | Lyrics] cách đây 5 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: TWICE - Feel Special (SANA), @Show!MusicCore 20191012 cách đây 5 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: TWICE - Feel Special (CHAEYOUNG) @Show!MusicCore 20191012 cách đây 5 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: TWICE - Feel Special (JIHYO), @Show!MusicCore 20191012 cách đây 5 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: TWICE - Feel Special (JEONGYEON), @Show!MusicCore 20191012 cách đây 5 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: Feel Special' 풀캠 (TWICE FanCam)│@SBS SUPER buổi hòa nhạc IN INCHEON cách đây 5 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: FANCY' (TWICE JIHYO FanCam)│@SBS SUPER buổi hòa nhạc IN INCHEON cách đây 5 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: FANCY' (TWICE TZUYU FanCam)│@SBS SUPER buổi hòa nhạc IN INCHEON cách đây 5 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: FANCY' (TWICE MOMO FanCam)│@SBS SUPER buổi hòa nhạc IN INCHEON_2019.10.06 cách đây 5 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: FANCY' (TWICE CHAEYOUNG FanCam)│@SBS SUPER buổi hòa nhạc IN INCHEON cách đây 5 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: FANCY' (TWICE NAYEON FanCam)│@SBS SUPER buổi hòa nhạc IN INCHEON_2019.10.06 cách đây 5 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: FANCY' (TWICE DAHYUN FanCam)│@SBS SUPER buổi hòa nhạc IN INCHEON_2019.10.06 cách đây 5 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: TWICE 'YES hoặc YES' (TWICE UNBROADCASTED STAGE)│@SBS SUPER buổi hòa nhạc cách đây 5 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: YES hoặc YES' (TWICE TZUYU FanCam)│@SBS SUPER buổi hòa nhạc IN INCHEON_2019.10.06 cách đây 5 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: TWICE TV "Feel Special" EP.08 cách đây 7 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: TWICE - Feel Special [Show! âm nhạc Core Ep 651] cách đây 7 ngày by Blacklillium
a video đã được thêm vào: TWICE "Feel Special" M/V Monitoring Clip #9 cách đây 7 ngày by Blacklillium