tạo phiếu bầu

nhân vật nữ trên truyền hình Nhân Vật Nữ Trên Truyền Hình Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị nhân vật nữ trên truyền hình số phiếu bầu (5401-5500 of 6680)
người hâm mộ lựa chọn: Caroline Forbes(TVD)
26%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Caroline Forbes(The Vampire Diaries)
43%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke
48%
28%
người hâm mộ lựa chọn: Kate
41%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Buffy Summers
33%
21%
người hâm mộ lựa chọn: En-
22%
18%
người hâm mộ lựa chọn: En-
27%
25%
người hâm mộ lựa chọn: lostandhp4ever
30%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Zalax
24%
16%
người hâm mộ lựa chọn: saramanusson
31%
15%
người hâm mộ lựa chọn: KarinaCullen
28%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Desara
24%
20%
người hâm mộ lựa chọn: sun_shine
34%
18%
người hâm mộ lựa chọn: KarinaCullen
28%
26%
người hâm mộ lựa chọn: saramanusson
31%
26%
người hâm mộ lựa chọn: EllieLupin91
29%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Bnstinsley
23%
21%
người hâm mộ lựa chọn: MusicOfTheNigt
29%
21%
người hâm mộ lựa chọn: celina
38%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Lexie
26%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Blair
67%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Caroline
52%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Willow Rosenberg (Buffy the Vampire Slayer)
58%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Monica Geller (Friends)
32%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Brooke Davis
22%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Buffy Summers (Buffy The Vampire Slayer)
34%
27%
hòa!
23%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 1. brooke davis ♥
20%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Tru Davies (Eliza Dushku)
93%
4%
người hâm mộ lựa chọn: Elena Gilbert {The Vampire Diaries}
26%
19%
người hâm mộ lựa chọn: River Tam (Summer Glau)
42%
32%
người hâm mộ lựa chọn: KarinaCullen
35%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Caroline Forbes
42%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Sakkara98
44%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Beth Turner (Sophia Myles)
90%
10%
người hâm mộ lựa chọn: Helena Kyle (Ashley Scott)
44%
28%
hòa!
38%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Yes *Goes to link*
48%
30%
người hâm mộ lựa chọn: jake_rose_4ever
36%
23%
người hâm mộ lựa chọn: be destined to be with someone
54%
28%
người hâm mộ lựa chọn: tham gia the "skanks"
73%
18%
người hâm mộ lựa chọn: your boyfriend becoming your step-brother
59%
32%
người hâm mộ lựa chọn: get into your dream university/college
55%
37%
người hâm mộ lựa chọn: be jealous of your best friend
60%
39%
người hâm mộ lựa chọn: be rich
74%
17%
người hâm mộ lựa chọn: go to cây đồi núi, đồi núi, hill high
45%
14%
người hâm mộ lựa chọn: be bởi far the smartest person in your entire hometown
44%
29%
người hâm mộ lựa chọn: have two guys fighting over bạn
59%
25%
người hâm mộ lựa chọn: have a werewolf boyfriend
87%
12%
người hâm mộ lựa chọn: pursue your dream & realize it was a mistake
86%
12%
người hâm mộ lựa chọn: be an A + grade student
70%
23%
người hâm mộ lựa chọn: have a happy little family
67%
17%
người hâm mộ lựa chọn: have a rumour spread about your sexual orientation
89%
7%
người hâm mộ lựa chọn: have a stalker
67%
29%
người hâm mộ lựa chọn: have a guy write a book about bạn
65%
27%
người hâm mộ lựa chọn: someone create a pregnancy rumour about bạn
58%
39%
người hâm mộ lựa chọn: be cheated on bởi your best friend
47%
20%
người hâm mộ lựa chọn: have a succesful clothing line
44%
35%
người hâm mộ lựa chọn: have a rain Kiss
80%
11%
người hâm mộ lựa chọn: energizerbunny
26%
23%
người hâm mộ lựa chọn: KarinaCullen
32%
19%
người hâm mộ lựa chọn: energizerbunny
23%
18%
người hâm mộ lựa chọn: energizerbunny
30%
23%
người hâm mộ lựa chọn: buffy10v3r44
31%
24%
người hâm mộ lựa chọn: KarinaCullen
26%
17%
người hâm mộ lựa chọn: energizerbunny
37%
21%
người hâm mộ lựa chọn: energizerbunny
28%
17%
người hâm mộ lựa chọn: energizerbunny
20%
18%
người hâm mộ lựa chọn: escada
23%
18%
người hâm mộ lựa chọn: energizerbunny
27%
18%
người hâm mộ lựa chọn: escada
22%
18%
người hâm mộ lựa chọn: KarinaCullen
28%
23%
hòa!
38%
38%
người hâm mộ lựa chọn: Caroline
54%
19%
người hâm mộ lựa chọn: sarah walker.
65%
35%
người hâm mộ lựa chọn: piper halliwell.
83%
17%
người hâm mộ lựa chọn: robin scherbatsky.
84%
16%
người hâm mộ lựa chọn: river tam.
80%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 2# Peyton Scott [OTH]
43%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Phoebe Buffay
95%
5%
người hâm mộ lựa chọn: Emily Fitch
63%
37%
người hâm mộ lựa chọn: Emma Becker
70%
30%
người hâm mộ lựa chọn: Bridget Kelly
78%
22%
người hâm mộ lựa chọn: YES!(say in các bình luận why bạn think so)
49%
38%
người hâm mộ lựa chọn: escada
42%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Zalax
34%
26%
người hâm mộ lựa chọn: energizerbunny
34%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Zalax
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: energizerbunny
49%
26%
người hâm mộ lựa chọn: escada
35%
27%
người hâm mộ lựa chọn: energizerbunny
35%
32%
người hâm mộ lựa chọn: escada
29%
24%
người hâm mộ lựa chọn: escada
38%
27%
người hâm mộ lựa chọn: energizerbunny
50%
17%
người hâm mộ lựa chọn: energizerbunny
33%
25%
người hâm mộ lựa chọn: escada
39%
33%
người hâm mộ lựa chọn: yêu thích Blonde: Quinn Fabray
66%
19%
người hâm mộ lựa chọn: Haley James Scott
42%
31%
người hâm mộ lựa chọn: Katherine Pierce
42%
35%
người hâm mộ lựa chọn: celina
33%
28%