tạo phiếu bầu

nhân vật nữ trên truyền hình Nhân Vật Nữ Trên Truyền Hình Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị nhân vật nữ trên truyền hình số phiếu bầu (2901-3000 of 6687)
người hâm mộ lựa chọn: #37 - Izzie Stevens
45%
30%
người hâm mộ lựa chọn: #34 - Aria Montgomery
51%
27%
người hâm mộ lựa chọn: #29 - Bonnie Bennett
26%
23%
người hâm mộ lựa chọn: #25 - Lexie Grey
42%
18%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: #11 - Caroline Forbes
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: #7 - Rebekah Mikaelson
33%
26%
người hâm mộ lựa chọn: #1 - Blair Waldorf
30%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 1. Rebekah Mikaelson (The Vampire Diaries, The Originals)
41%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 9. Caroline Forbes (The Vampire Diaries)
48%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 11. Katherine Pierce (The Vampire Dairies)
65%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 19. Aria Montgomery (Pretty Little Liars)
61%
14%
hòa!
31%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 22. Bela Talbot (Supernatural)
47%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 26. Robin Scherbatsky (How I Met Your Mother)
50%
16%
người hâm mộ lựa chọn: 31. Paige Matthews (Charmed)
44%
28%
người hâm mộ lựa chọn: 36. Rose (The Vampire Diaries)
42%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 43. Jenna Marshall (Pretty Little Liars)
29%
26%
hòa!
39%
39%
người hâm mộ lựa chọn: 5) Rebekah Mikaelson
53%
15%
người hâm mộ lựa chọn: ship: gendry/arya
32%
28%
người hâm mộ lựa chọn: ship: tyrion/sansa
38%
25%
người hâm mộ lựa chọn: quote: "I swear to bạn that those who would harm bạn will die screaming."
28%
24%
người hâm mộ lựa chọn: quote: "The thêm people bạn love, the weaker bạn are."
48%
24%
người hâm mộ lựa chọn: i don't watch chuck.
48%
43%
hòa!
27%
27%
người hâm mộ lựa chọn: i don't watch american horror story.
68%
18%
người hâm mộ lựa chọn: ship: tate/violet
48%
40%
người hâm mộ lựa chọn: ship: robb/talisa
50%
29%
người hâm mộ lựa chọn: i don't watch revenge.
35%
26%
người hâm mộ lựa chọn: modernfan
36%
27%
người hâm mộ lựa chọn: twilightlover73
29%
19%
người hâm mộ lựa chọn: twilightlover73
52%
33%
người hâm mộ lựa chọn: PretttyGirlRock
27%
23%
người hâm mộ lựa chọn: twilightlover73
36%
20%
người hâm mộ lựa chọn: escada
36%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Piu95
46%
42%
người hâm mộ lựa chọn: Nicholas97
38%
35%
người hâm mộ lựa chọn: twilightlover73
32%
28%
người hâm mộ lựa chọn: twilightlover73
31%
27%
người hâm mộ lựa chọn: escada
36%
24%
người hâm mộ lựa chọn: PretttyGirlRock
35%
19%
người hâm mộ lựa chọn: twilightlover73
36%
16%
người hâm mộ lựa chọn: twilightlover73
27%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Piu95
37%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ► Katherine (The Vampire Diaries)
27%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 6 ► Caroline (The Vampire Diaries)
46%
32%
người hâm mộ lựa chọn: 13 ► Spencer (Pretty Little Liars)
44%
21%
người hâm mộ lựa chọn: 17 ► Emma (Once Upon a Time)
49%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 22 ► Lexi (The Vampire Diaries)
46%
23%
người hâm mộ lựa chọn: 28 ► Snow White (Once Upon a Time)
34%
26%
người hâm mộ lựa chọn: 35 ► Jo (Supernatural)
34%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 37 ► Bela (Supernatural)
39%
28%
người hâm mộ lựa chọn: 3 ▷ haley dunphy.
38%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ▷ andy mcnally.
57%
21%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ▷ ruby 1.0.
55%
45%
người hâm mộ lựa chọn: 2 ▷ juliette barnes.
82%
18%
người hâm mộ lựa chọn: 2 ▷ gabrielle solis.
52%
28%
người hâm mộ lựa chọn: 2 ▷ effy stonem.
65%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ▷ quinn fabray.
39%
32%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ▷ lorelai gilmore.
74%
26%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ▷ zoe hart.
58%
35%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ▷ sarah walker.
89%
6%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ▷ max black.
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 2 ▷ naomi clark.
61%
26%
người hâm mộ lựa chọn: 2 ▷ felicity smoak.
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ▷ emily thorne.
73%
18%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ▷ blair waldorf.
73%
23%
hòa!
37%
37%
hòa!
39%
39%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ▷ hanna marin.
47%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ▷ lyla garrity.
54%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ▷ veronica mars.
93%
7%
người hâm mộ lựa chọn: 1 ▷ summer roberts.
69%
15%
người hâm mộ lựa chọn: 2 ▷ caroline forbes.
46%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 2 ▷ lydia martin.
67%
27%
người hâm mộ lựa chọn: #3 "oh ,you can't hear me.....home" -Piu95
55%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 1 • Jessica
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 2 • Caroline
41%
35%
người hâm mộ lựa chọn: 1 • Adrianna
46%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 1 • Faye
50%
46%
người hâm mộ lựa chọn: 3 • Summer
69%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 1 • Lydia
61%
32%
người hâm mộ lựa chọn: 1 • vịnh, vịnh, bay
67%
27%
người hâm mộ lựa chọn: 2 • Ruby 1.0
46%
43%
người hâm mộ lựa chọn: 2 • Karen
54%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 2 • Cassie
58%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 2 • món ăn bơm xen, món ăn bơm xen, charlotte
47%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 1 • Spencer
65%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 1 • Julia
69%
23%
hòa!
37%
37%
người hâm mộ lựa chọn: 2 • Alexandra
65%
30%
hòa!
45%
45%
người hâm mộ lựa chọn: 2 • Lux
50%
31%
người hâm mộ lựa chọn: 1 • Marti
71%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 1 • Audrey
73%
20%
người hâm mộ lựa chọn: 3 • Trish
55%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 1 • Callie
41%
34%
người hâm mộ lựa chọn: 1 • Blair
65%
24%
người hâm mộ lựa chọn: 3 • Rachel
41%
31%