trả lời câu hỏi này

Tupac Shakur Câu Hỏi

Which rapper today do bạn think reminds bạn the most of Tupac?

Can be old school hoặc new school rapper.
 Which rapper today do bạn think reminds bạn the most of Tupac?
 KayHarris- posted hơn một năm qua
next question »

Tupac Shakur Các Câu Trả Lời

brown_thug said:
Eminem
select as best answer
posted hơn một năm qua 
LadyExifa said:
No One!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
eazybreezy24 said:
Nobody Pac was unique with his own style
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Shakur87 said:
Snoop Dogg
select as best answer
posted hơn một năm qua 
alexiss17_ said:
Boosie badazz
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »