thêm hình ảnh

TRUESHADOWWOLF Hình ảnh

thêm video

TRUESHADOWWOLF Video

chưa có đường dẫn video nào được đăng bạn hãy là người đầu tiên!
tạo phiếu bầu

TRUESHADOWWOLF Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: of course
of course
75%
never met him
25%
người hâm mộ lựa chọn: Other
Other
100%
0%
hòa!
resident evil retribution
50%
Alpha and omega
50%
thêm trueshadowwolf số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

TRUESHADOWWOLF Các Câu Trả Lời

chưa có câu trả lời nào được đăng bạn hãy là người đầu tiên!
viết bài

TRUESHADOWWOLF Các Bài Viết

thêm trueshadowwolf các bài viết >>  

TRUESHADOWWOLF đường Dẫn

thêm trueshadowwolf đường dẫn >>  

TRUESHADOWWOLF tường

trueshadowwolf đã đưa ý kiến …
Wish i can xóa this club đã đăng hơn một năm qua
shawnroberts đã bình luận…
Nah its a good club! hơn một năm qua
trueshadowwolf đã bình luận…
I just want to xóa it and my 2 other clubs. Especially the Spirit tim, trái tim one. But apparently fanpop doesn't allow that. I also hate seeing my artwork on here because well it belongs on DeviantArt/FurAffinity. Not here, if it's fanart i guess that's fine hơn một năm qua
shawnroberts đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
johnthewolf đã đưa ý kiến …
good ngày đã đăng hơn một năm qua
johnthewolf đã bình luận…
I đã đưa ý kiến good ngày hơn một năm qua
trueshadowwolf đã bình luận…
yep good ngày hơn một năm qua
trueshadowwolf đã bình luận…
Can't tell if you're alive still hoặc not. hơn một năm qua
trueshadowwolf đã đưa ý kiến …
Hello đã đăng hơn một năm qua