trả lời câu hỏi này

True Writers Câu Hỏi

Do bạn think that Politics is harming hoặc helping America?

 alicia386 posted hơn một năm qua
next question »

True Writers Các Câu Trả Lời

Nos_DragonFly said:
BOTH
select as best answer
posted hơn một năm qua 
hgfan5602 said:
both- everything always has good and bad
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »