thêm hình ảnh

Total Drama World Tour Hình ảnh

thêm video

Total Drama World Tour Video

tạo phiếu bầu

Total Drama World Tour Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Heather and Alejandro
63%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Duncan
Duncan
65%
Alejandro
35%
người hâm mộ lựa chọn: Courtney
Courtney
51%
Sierra
49%
người hâm mộ lựa chọn: Sierra
55%
45%
người hâm mộ lựa chọn: Gwen
Gwen
64%
pizza, bá nh pizza, bánh pizza, bánh pizza
36%
thêm total drama world tour số phiếu bầu >>  
viết bài

Total Drama World Tour Các Bài Viết

thêm total drama world tour các bài viết >>  

Total Drama World Tour đường Dẫn

thêm total drama world tour đường dẫn >>  

Total Drama World Tour tường

tdrama01 đã đưa ý kiến …
🎤Oh Izzy! Oh Izzy! I miss bạn so. Oh my Izzy, my little Izzy why'd I ever let bạn go? Why'd I ever let bạn go?🎤
Poor Owen! đã đăng hơn một năm qua
15sturmelle2 đã đưa ý kiến …
I think i've finally been going about my dislike for Courtney all wrong. In my opinon however i think she's trying too hard to act like her Total Drama Island self in this season and that's the reason why people can't stand her behavior in this season. đã đăng hơn một năm qua
busterlover đã đưa ý kiến …
I tình yêu NOAH AND MY POOR ZEKEY đã đăng hơn một năm qua
gwendiamond đã bình luận…
bạn REALLY tình yêu Noah, don't you? hơn một năm qua
busterlover đã bình luận…
yeah whats wrong hơn một năm qua
UnicornGirl101 đã bình luận…
I like Zeke and Noah hơn một năm qua
15sturmelle2 đã bình luận…
I think it was really unfair Ezekiel had to be turned into a pale green monster instead of staying in his normal form :(!!!! hơn một năm qua