trả lời câu hỏi này

Total Drama Revenge of the Island's Dawn Câu Hỏi

What do bạn think Dawn will be like this season? Any predictions?

any pairings? Any Những người bạn hoặc enemies? Personality?
 Animetama posted hơn một năm qua
next question »

Total Drama Revenge of the Island's Dawn Các Câu Trả Lời

clean851 said:
dawn will be friend everyone but scott

select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
yep
Animetama posted hơn một năm qua
next question »