thêm hình ảnh

Total Drama Revenge of the Island's Dawn Hình ảnh

thêm video

Total Drama Revenge of the Island's Dawn Video

tạo phiếu bầu

Total Drama Revenge of the Island's Dawn Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: No!
59%
41%
người hâm mộ lựa chọn: B (meh)
B (meh)
57%
43%
người hâm mộ lựa chọn: Stay away from each other! bạn weren't meant to be!
Stay away from each other! You...
64%
go out
27%
người hâm mộ lựa chọn: No
84%
16%
người hâm mộ lựa chọn: Everything!
Everything!
84%
Her personality
11%
thêm total drama revenge of the island's dawn số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Total Drama Revenge of the Island's Dawn Các Câu Trả Lời

3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm total drama revenge of the island's dawn các câu trả lời >>  

Total Drama Revenge of the Island's Dawn đường Dẫn

thêm total drama revenge of the island's dawn đường dẫn >>  

Total Drama Revenge of the Island's Dawn tường

heart
wishey đã đưa ý kiến …
die hard người hâm mộ here đã đăng hơn một năm qua
dottandaeduncan đã đưa ý kiến …
Dawn should come back in an episode đã đăng hơn một năm qua
Frankiestein65 đã bình luận…
YES totally hơn một năm qua
morin9 đã đưa ý kiến …
scott should be thrown in a núi lửa for messing with dawn đã đăng hơn một năm qua
zoeyandgwenrock đã bình luận…
I couldn't agree thêm hơn một năm qua
dottandaeduncan đã bình luận…
Yeah but dott hơn một năm qua
morin9 đã bình luận…
im thêm of a bawn bxdawn hoặc a brawn brick x dawn hơn một năm qua