thêm hình ảnh

Total Drama Revenge of the Island (TDROTI) Hình ảnh

thêm video

Total Drama Revenge of the Island (TDROTI) Video

tạo phiếu bầu

Total Drama Revenge of the Island (TDROTI) Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Mike and Zoey
32%
12%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: Hate
67%
33%
hòa!
33%
33%
hòa!
33%
33%
thêm total drama revenge of the island (tdroti) số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Total Drama Revenge of the Island (TDROTI) Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm total drama revenge of the island (tdroti) các câu trả lời >>  
viết bài

Total Drama Revenge of the Island (TDROTI) Các Bài Viết

thêm total drama revenge of the island (tdroti) các bài viết >>  

Total Drama Revenge of the Island (TDROTI) đường Dẫn

thêm total drama revenge of the island (tdroti) đường dẫn >>  

Total Drama Revenge of the Island (TDROTI) tường

heart
AleheatherFan đã đưa ý kiến …
tình yêu it!!!!!!!!!!!!! scott's SO cute! đã đăng hơn một năm qua
big smile
Tkomastersay đã đưa ý kiến …
Who can't wait for TDPI!! đã đăng hơn một năm qua
loly878458 đã bình luận…
tdpi seems like they couldnt figure out any new characters so they made simeler characters to keep total drama going. the characters that are shown seem familiar. hơn một năm qua
Tkomastersay đã bình luận…
bạn should see the characters in the hiển thị before bạn say something because the characters are way different and have unique attitudes than Tdroti characters and Tdas hơn một năm qua
Tkomastersay đã đưa ý kiến …
July seventh total drama pahkitew island is going to air in the us đã đăng hơn một năm qua