thêm hình ảnh

Topp Dogg Hình ảnh

thêm video

Topp Dogg Video

tạo phiếu bầu

Topp Dogg Số Phiếu Bầu

hòa!
17%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Jenissi
Jenissi
35%
Kidoh
30%
người hâm mộ lựa chọn: Xero
20%
12%
người hâm mộ lựa chọn: Hansol
Hansol
50%
Seogong
17%
người hâm mộ lựa chọn: korean variety shows
korean variety shows
65%
Korean movies/ drama
35%
thêm topp dogg số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Topp Dogg Các Câu Trả Lời

5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm topp dogg các câu trả lời >>  
viết bài

Topp Dogg Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Topp Dogg đường Dẫn

thêm topp dogg đường dẫn >>  

Topp Dogg tường

usa-chan-man đã đưa ý kiến …
Hey~ bạn guys should go vote for ToppDogg on makestar
bạn can vote every giờ ;)
Make it count Topp Klass! !
https://www.makestar.co/polls/22 đã đăng hơn một năm qua
big smile
MissChoiJunhong đã đưa ý kiến …
I tình yêu Yano, Xero, Nakta, Hansol ♥ So hard to choose one bias from a 13 member group XD đã đăng hơn một năm qua
Ieva0311 đã bình luận…
I know right....They all are in any way amazing<3 hơn một năm qua
heart
GDragon612 đã đưa ý kiến …
Topp dogg Round 2 is open please tham gia =3 monday are winner các điểm thưởng for một giây roundlink đã đăng hơn một năm qua