thêm chủ đề trên diễn đàn

Tokio Hotel diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-25 trên tổng số chủ đề 25 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
Share your superfan picks?  Aiako 0 1977 hơn một năm qua
Who is Bill kissing :(?  xHumanoid 7 9972 hơn một năm qua
Katy perry is a tokio hotel hater  jre22795 12 3683 hơn một năm qua
What people think about Tokio Hotel....  TKfan1982 5 6377 hơn một năm qua
Worst Band Ever? Oh Noes!  rawrr-doll 14 4608 hơn một năm qua
tom hit a fan? no, heres the REAL story  andrea_95 8 1329 hơn một năm qua
Tokio Hotel Heterosexual Male Fanbase.  SnapeOWNSedward 1 1809 hơn một năm qua
I spoke to Chantelle today =)  rawrr-doll 5 1779 hơn một năm qua
vote tokio hotel  jre22795 0 761 hơn một năm qua
TH những người hâm mộ  twilight76 7 1380 hơn một năm qua
xin chào i have a dilema!  Stmsteph 1 921 hơn một năm qua
NEW âm nhạc VIDEO.  wearepk 0 1265 hơn một năm qua
Happy Birthday Georg!  twilight76 4 1244 hơn một năm qua
bill,tom,georg & gustav  twilight76 2 994 hơn một năm qua
Bill and Tom Kaulitz closet!!  baby_angel 1 1251 hơn một năm qua
Tom Kaulitz of Tokio Hotel - Now member of the Sony Ericsson Fanwalk to the EMA's Crew  thgirls1986 2 851 hơn một năm qua
Tokio Hotel's Leaked Songs  rawrr-doll 0 3680 hơn một năm qua
Aww Gustav =((  rawrr-doll 4 825 hơn một năm qua
Tom Kaulitz hittin người hâm mộ info  biteme00 1 870 hơn một năm qua
Shocking Video.  rawrr-doll 0 806 hơn một năm qua
Funny stories^^  sexymaedel 5 1712 hơn một năm qua
VOTE FOR TH  xxjoxx814 1 715 hơn một năm qua
Bill has to undergo surgery!!!  sexymaedel 5 661 hơn một năm qua
new stuff  lizzy 4 704 hơn một năm qua
Tokio Hotel coming to London!  i_dig_mcdreamy 1 804 hơn một năm qua