Titans (2018 TV series) Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-4 của 4

big smile
drewjoana đã đưa ý kiến …
Titans season 2 premieres September 6, only on #DCUNIVERSE! đã đăng cách đây một tháng 1
big smile
NagisaNoCherry đã đưa ý kiến …
Glad I gave this hiển thị a try, its actually really good. Now to make everyone I know watch it too. đã đăng cách đây 6 tháng
big smile
drewjoana đã đưa ý kiến …
Titans Spot Look diễn đàn [Open]:

link đã đăng cách đây 10 tháng
wink
drewjoana đã đưa ý kiến …
Titans will debut at New York Comic-Con (October 3) but officially premiere on DC Universe, October 12. The DC series will air weekly on Fridays and consist of 12 episodes for the freshman season. đã đăng hơn một năm qua