trả lời câu hỏi này

Three Days Grace Câu Hỏi

Post a pic of TDG :P XD XD XD

 shadow378 posted hơn một năm qua
next question »

Three Days Grace Các Câu Trả Lời

BrokenWings95 said:
It's hard to put only one picture:))
select as best answer
 It's hard to put only one picture:))
posted hơn một năm qua 
msbass said:
This one :DD
select as best answer
 This one :DD
posted hơn một năm qua 
next question »