trả lời câu hỏi này

Three Days Grace Câu Hỏi

Why is Adam So God Damn Hot ? My God I'm Addicted LOL – Liên minh huyền thoại

man he's hot in every single way !!
 EmmaBrowning1 posted hơn một năm qua
next question »

Three Days Grace Các Câu Trả Lời

6DaniiElaa9 said:
Yes HE IS SO HOOT !!
He is so perfect, handsome, cool,
He has a beautiful eyes, awesome hair, GOD I tình yêu HIM!!!
select as best answer
 Yes HE IS SO HOOT !! He is so perfect, handsome, cool, He has a beautiful eyes, awesome hair, GOD I tình yêu HIM!!!
posted hơn một năm qua 
vagos said:
Wish i could answer that but i cannot xDDDDDDD
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »