trả lời câu hỏi này

The X-Files Câu Hỏi

What episode is this pic from? win các điểm thưởng

 What episode is this pic from? win các điểm thưởng
 DTmouche456 posted hơn một năm qua
next question »

The X-Files Các Câu Trả Lời

lucy32 said:
2x16 (Colony) maybe?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
lilith84 said:
that hoặc one of the Redux episodes.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
mulderno1 said:
paper hearts
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »