Nhật ký ma cà rồng What song do bạn think best represents Stefan being 'missing' and Damon keeping Elena company?

Pick one:
Thinking of bạ n - Katy Perry
Thinking of bạn - Katy Perry
Knocks bạ n Down - Keri Hilson
Knocks bạn Down - Keri Hilson
Disturbia - Rhianna
Disturbia - Rhianna
tì nh yê u Song - Sara Bareilles
tình yêu Song - Sara Bareilles
bạ n Found Me - The Fray
bạn Found Me - The Fray
No Air - Jordin Sparks
No Air - Jordin Sparks
 j1edwardcullen7 posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save