Nhật ký ma cà rồng Yêu Thích Book Character Pick Your Least Yêu Thích ( Round 2)

This question is now closed
24 fans picked:
Shinichi
   29%
Bonnie
   21%
Caroline
   17%
Damon
   8%
Stefan
   4%
Meredith
   4%
tyler
   4%
Misao
   4%
Vicki
   4%
Robert
   4%
Matt
no votes yet
Katherine
no votes yet
Klaus
no votes yet
Alaric
no votes yet
Mrs. hoa
no votes yet
Margaret
no votes yet
Judith
no votes yet
 damongirlfriend posted hơn một năm qua
Make your pick! | next poll >>
save

1 comment

user photo
damongirlfriend picked tyler:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18.- Elena
posted hơn một năm qua.