Chương trình truyền hình Nhật ký ma cà rồng Pop Quiz

according to high school yearbook, what năm is isobel and trudie in book ?
Choose the right answer:
Option A 1993
Option B 1995
Option C 1989
Option D 1990
 h20_mike posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save