Chương trình truyền hình Nhật ký ma cà rồng Pop Quiz

FILL IN THE BLANKS "'If bạn mean me no harm then you'll go' 'I never _______'"
Choose the right answer:
Option A wanted bạn to find out
Option B wanted this
Option C wanted this to happen
Option D wanted to hurt bạn
 HEA16 posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save