Chương trình truyền hình Nhật ký ma cà rồng Pop Quiz

Fill in the blanks.."Some girls just can't resist my _________, my style,my charm....."
Choose the right answer:
Option A allure
Option B loveliness
Option C good looks
Option D hotness
 HEA16 posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save