Chương trình truyền hình Nhật ký ma cà rồng Cast biểu tượng Contest! [Paul & Nina] :) BREAK THE TIE!!!

This question is now closed
45 fans picked:
123Naki456
   58%
Katherine Pierce
   42%
 Damon_Rocks posted hơn một năm qua
Make your pick! | next poll >>
save

6 comments

user photo
Damon_Rocks picked 123Naki456:
:)
posted hơn một năm qua.
 
user photo
Maximumridefan picked Katherine Pierce:
Haha I love both but this one is funny
posted hơn một năm qua.
 
user photo
Vampire_Orchid picked 123Naki456:
Love both <3
posted hơn một năm qua.
 
user photo
minimew037 picked 123Naki456:
Cute !
posted hơn một năm qua.
 
user photo
tellymaster picked Katherine Pierce:
This one. Paul's face cracks me up.
posted hơn một năm qua.
 
user photo
TiBiscuit picked Katherine Pierce:
LOL at Paul's face! But the other one is very cute :)
posted hơn một năm qua.