Chương trình truyền hình Nhật ký ma cà rồng Best moment? round 27

This question is now closed
44 fans picked:
Elena wakes at Damon's car
   80%
Stelena first Kiss
   20%
 shannon9396 posted hơn một năm qua
Make your pick! | next poll >>
save

5 comments

user photo
melikhan picked Stelena first Kiss:
it was CUTE!!!
posted hơn một năm qua.
 
user photo
bvale211 picked Stelena first Kiss:
i loved this scene!!!
posted hơn một năm qua.
 
user photo
allisoncarleton picked Elena wakes at Damon's car:
Haha, she was so disoriented.
posted hơn một năm qua.
 
user photo
laurik2007 picked Stelena first Kiss:
lol i feel like a traitor:))
posted hơn một năm qua.
 
user photo
lau!! how dare u?! u shud! lol
posted hơn một năm qua.