Chương trình truyền hình Nhật ký ma cà rồng Best episode (Round 3)

This question is now closed
37 fans picked:
1x06 Mất tích girls
   70%
1x10 The turning point
   30%
 willow96 posted hơn một năm qua
Make your pick! | next poll >>
save

5 comments

user photo
willow96 picked 1x06 Mất tích girls:
I prefer this!
posted hơn một năm qua.
 
user photo
bionsi picked 1x06 Mất tích girls:
"The turning point" IS MY LEAST FAVOURITE EPISODE
posted hơn một năm qua.
 
user photo
Damon_Rocks picked 1x06 Mất tích girls:
Damon's Dance!!! <3 <3
posted hơn một năm qua.
 
user photo
bvale211 picked 1x10 The turning point:
Stelena sex scene!!! lmao!!
posted hơn một năm qua.
 
user photo
allisoncarleton picked 1x06 Mất tích girls:
Loved this episode <3
posted hơn một năm qua.