trả lời câu hỏi này

Chương trình truyền hình Nhật ký ma cà rồng Câu Hỏi

What are your thoughts on the relationship dynamics of both Delena and Stelena, abusive/unhealthy hoặc not?

I am currently conducting research on những người hâm mộ of TVD and I am trying to gather information on whether hoặc not những người hâm mộ believe these relationships are unhealthy hoặc abusive and if so why they still support them.
 ky_openthedoor posted hơn một năm qua
next question »