The Temper Trap Updates

a link đã được thêm vào: Temper Trap album streammmm :) hơn một năm qua by BrittanyCMR
a link đã được thêm vào: Video interview of Temper Trap backstage at the Brit Awards 2011 hơn một năm qua by BRITAwards2011
fan art đã được thêm vào: Temper Trap Rock Poster hơn một năm qua by RockPosterGeek