trả lời câu hỏi này

Gia đình Simpson Câu Hỏi

What are your hàng đầu, đầu trang 3 Springfield inhabitants?

Mine would be;

1. Bart Simpson
2. Moe
3. Mister Burns
 What are your hàng đầu, đầu trang 3 Springfield inhabitants?
 sabrinchix posted hơn một năm qua
next question »

Gia đình Simpson Các Câu Trả Lời

thrillerlady11 said:
1. Bart Simpson
2. Homer Simpson
3. Milhouse van Houten
select as best answer
posted hơn một năm qua 
MoreThanFangirl said:
1. Lisa Simpson
2. Bart Simpson
3. Homer Simpson
select as best answer
posted hơn một năm qua 
glelsey said:
1. Homer Simpson
2. Bart Simpson
3. Lisa Simpson

My tiếp theo one after that actually isn't a member of the Simpson family! But those are my hàng đầu, đầu trang three. :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »