trả lời câu hỏi này

Gia đình Simpson Câu Hỏi

How many girlfriends has Bart had?

 Game_Master2000 posted hơn một năm qua
next question »

Gia đình Simpson Các Câu Trả Lời

Lozhanpurpleshy said:
Go to www.answers.com and you'll see he has 9.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »