trả lời câu hỏi này

Gia đình Simpson Câu Hỏi

How many seasons of the Simpsons do bạn think Matt Greoning make??

 Doctor_who1 posted hơn một năm qua
next question »

Gia đình Simpson Các Câu Trả Lời

simovska said:
I think all. The Simpsons gonna have 25 seasons.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »