trả lời câu hỏi này

Gia đình Simpson Câu Hỏi

why do bạn think that homer always end up geting hurt in the

 destinee1234 posted hơn một năm qua
next question »

Gia đình Simpson Các Câu Trả Lời

AshleyPaloma said:
Because Hes An Idiot
select as best answer
posted hơn một năm qua 
sideshowbobbart said:
ask the scriptwriters
select as best answer
posted hơn một năm qua 
love12323 said:
Ask the scrited wrighters

select as best answer
posted hơn một năm qua 
cutestfairy12 said:
he's to stuid he get in truble
select as best answer
posted hơn một năm qua 
fanleg said:
ask the scripwriter
select as best answer
posted hơn một năm qua 
MinervaHoot said:
Because his brain is the size of a walnut
select as best answer
 Because his brain is the size of a quả óc chó, walnut
posted hơn một năm qua 
next question »