trả lời câu hỏi này

Gia đình Simpson Câu Hỏi

What do bạn think about Homer?Why?

 sshannahmontana posted hơn một năm qua
next question »

Gia đình Simpson Các Câu Trả Lời

Game_Master2000 said:
I think Homer is awsome because he is funny and just AWSOME
select as best answer
 I think Homer is awsome because he is funny and just AWSOME
posted hơn một năm qua 
next question »