Bóng ma trong nhà hát Which Phantom of the Opera song/scene do bạn like the most (2004 version)?

Pick one:
point of no return
think of me
Bóng ma trong nhà hát
âm nhạc of the night
mascrade
wishing bạn were somehow here again
down once thêm (last scene)
that's all i ask of bạn
prima donna
 crazymoviegirl posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save