thêm chủ đề trên diễn đàn

Những kẻ ngoài cuộc diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-21 trên tổng số chủ đề 21 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
If Ponyboy was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 1 2626 hơn một năm qua
If Darry was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 1 3659 hơn một năm qua
If Sodapop was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 1 3372 hơn một năm qua
If Steve was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 1 2630 hơn một năm qua
If Two-Bit was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 2 3252 hơn một năm qua
If Dally was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 2 1308 hơn một năm qua
If Johnny was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 4 1671 hơn một năm qua
Do bạn know any guy in real life that looks like C. Thomas Howell (Ponyboy) in "The Outsiders"?  fluriana 15 18267 hơn một năm qua
Ponyboy (only if read the book)  divergirl5396 11 3064 hơn một năm qua
Johnny  madaboutmovies 7 2599 hơn một năm qua
Nothing vàng Can Stay  CheekyGreaser 1 3431 hơn một năm qua
What do bạn think Dally's past was like?  dallythegolden 1 1098 hơn một năm qua
the outsiders things not told  theoutsiders 8 1379 hơn một năm qua
the outsiders 2 ponyboy  theoutsiders 13 3339 hơn một năm qua
Which character r u MADLY MADLY MADLY in tình yêu with??  PonygirlCurtis7 0 912 hơn một năm qua
do bạn like hoặc hate cherry? why?  Synth98 1 3487 hơn một năm qua
what if bạn had never read hoặc seen the outsiders?  Synth98 0 927 hơn một năm qua
Kiss, Hug hoặc Slap  iluvPrinceMJ213 12 1443 hơn một năm qua
HELP WITH A C THOMAS HOWELL MOVIE!  MJ_Fan_4Life007 1 1058 hơn một năm qua
The Outsiders Contiue  cherry7878 2 931 hơn một năm qua
is there a sequal to "The Outsiders"?  ooby65 9 1497 hơn một năm qua