thêm chủ đề trên diễn đàn

Những kẻ ngoài cuộc diễn đàn

hiển thị số diễn đàn 1-21 trên tổng số chủ đề 21 tác giả các câu trả lời các lượt xem bài đăng lần cuối
If Ponyboy was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 1 2504 hơn một năm qua
If Darry was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 1 3476 hơn một năm qua
If Sodapop was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 1 3250 hơn một năm qua
If Steve was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 1 2447 hơn một năm qua
If Two-Bit was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 2 3130 hơn một năm qua
If Dally was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 2 1186 hơn một năm qua
If Johnny was a puppy, what kind do bạn think he'd be?  MJ_Fan_4Life007 4 1549 hơn một năm qua
Do bạn know any guy in real life that looks like C. Thomas Howell (Ponyboy) in "The Outsiders"?  fluriana 15 17779 hơn một năm qua
Ponyboy (only if read the book)  divergirl5396 11 2881 hơn một năm qua
Johnny  madaboutmovies 7 2538 hơn một năm qua
Nothing vàng Can Stay  CheekyGreaser 1 3248 hơn một năm qua
What do bạn think Dally's past was like?  dallythegolden 1 1098 hơn một năm qua
the outsiders things not told  theoutsiders 8 1379 hơn một năm qua
the outsiders 2 ponyboy  theoutsiders 13 3278 hơn một năm qua
Which character r u MADLY MADLY MADLY in tình yêu with??  PonygirlCurtis7 0 790 hơn một năm qua
do bạn like hoặc hate cherry? why?  Synth98 1 3365 hơn một năm qua
what if bạn had never read hoặc seen the outsiders?  Synth98 0 927 hơn một năm qua
Kiss, Hug hoặc Slap  iluvPrinceMJ213 12 1443 hơn một năm qua
HELP WITH A C THOMAS HOWELL MOVIE!  MJ_Fan_4Life007 1 997 hơn một năm qua
The Outsiders Contiue  cherry7878 2 931 hơn một năm qua
is there a sequal to "The Outsiders"?  ooby65 9 1497 hơn một năm qua