trả lời câu hỏi này

Những kẻ ngoài cuộc Câu Hỏi

Does anyone know what the thin white patch is hoặc says under the DX logo patch on the DX work shirt?

 Does anyone know what the thin white patch is hoặc says under the DX logo patch on the DX work shirt?
 tiogarmactire posted hơn một năm qua
next question »