The Mentalist Pop Quiz

Who đã đưa ý kiến "Mix them both half and half and drink twice as much."
Choose the right answer:
Option A Lisbon
Option B van Pelt
Option C Cho
Option D Jane
 TypicalSquint posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save