The Mentalist Pop Quiz

Who đã đưa ý kiến "We were looking at the microwave! "
Choose the right answer:
Option A Jane
Option B van Pelt
Option C Rigsby
Option D Cho
 TypicalSquint posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save