The Mentalist Pop Quiz

Who đã đưa ý kiến "We're doomed"?
Choose the right answer:
Option A Lisbon
Option B van Pelt
Option C Rigsby
Option D Jane
 Plenilunio posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save