The Mentalist Pop Quiz

Who đã đưa ý kiến "Yes, he is. Hitmen aren't cheap and they don't take credit cards."
Choose the right answer:
Option A van Pelt
Option B Cho
Option C Lisbon
Option D Jane
 TypicalSquint posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save