thêm hình ảnh

The Master Hình ảnh

thêm video

The Master Video

tạo phiếu bầu

The Master Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: Both/Can't Decide
60%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Hell yeah!
70%
22%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
87%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Yes
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Blonde.
39%
37%
thêm master số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

The Master Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm master các câu trả lời >>  

The Master đường Dẫn

No links have been posted yet. bạn hãy là người đầu tiên!

The Master tường

Onehundred đã đưa ý kiến …
THE MASTER IS AN ENEMY OF THE DALEKS. THE DALEKS ARE SUPREME. đã đăng hơn một năm qua
crying
Luckyydog đã đưa ý kiến …
I watched the end of time today!!! So good The Master is my favourite Dr Who character! He is so funny, I hope he comes back soon...... I miss him so... đã đăng hơn một năm qua
Luckyydog đã bình luận…
only the John Simms one hơn một năm qua
alwayschanging đã bình luận…
I know! I loved him hope he comes back! hơn một năm qua
scarxtardis đã đưa ý kiến …
This spot has gone bonk! Ok, question... who cried when he died in the Doctors arms? đã đăng hơn một năm qua
heartmerlin2 đã bình luận…
Almost! hơn một năm qua
My8thUsername đã bình luận…
I nearly did... hơn một năm qua
TARDIS-Granger đã bình luận…
I cry evey time i watch it hơn một năm qua