• Nala and Sarafina. . Wallpaper and background images in the Vua sư tử club.

    hâm mộ 1 người hâm mộ
    Dedicated Fan Simba and Nala's personal time together
Simba and Nala's personal time together
 Studio Clipart - Simba
Studio Clipart - Simba
Vua sư tử
Vua sư tử
 Lion King Family cây
Lion King Family cây
Vua sư tử
Vua sư tử
 Mufasa fanart
Mufasa fanart
 Studio Clipart - Simba
Studio Clipart - Simba
 Lion King
Lion King
 Baby Simba
Baby Simba
 The vòng tròn of Life
The vòng tròn of Life
 Simba and Mufasa
Simba and Mufasa
 Kiara base
Kiara base
 The Lion King Movie Poster
The Lion King Movie Poster
 Simba & Rafiki
Simba & Rafiki
 Kitako the sư tử cái, lioness
Kitako the sư tử cái, lioness
Vua sư tử
Vua sư tử
 Simba and Nala fight
Simba and Nala fight
 The Pridelands
The Pridelands
Vua sư tử
Vua sư tử
 Rafiki drops Simba
Rafiki drops Simba
 Studio Clipart - Simba
Studio Clipart - Simba
 Simba, Pumbaa & Timon
Simba, Pumbaa & Timon
 Nala and Simba
Nala and Simba
 TLK Family Merry giáng sinh and Happy New năm
TLK Family Merry giáng sinh and Happy New năm
Vua sư tử
Vua sư tử
 old simba vs new simba
old simba vs new simba
 Sunrise
Sunrise
 The Lion King Landscapes
The Lion King Landscapes
 TLK characters
TLK characters
 Zira,Nala,Sarafina,Sarabi,Nuka,Vitani
Zira,Nala,Sarafina,Sarabi,Nuka,Vitani
 Pride Rock
Pride Rock
 The Lion Guard
The Lion Guard
 Fluffy/Kiara
Fluffy/Kiara
 Simba TLK art
Simba TLK art
Vua sư tử
Vua sư tử
 Studio Clipart - Simba
Studio Clipart - Simba
 Sarabi
Sarabi
Vua sư tử
Vua sư tử
 Zazu
Zazu
 Scar`s family
Scar`s family
 scar
scar
 kiara loves hip hop
kiara loves hip hop
 Lion King Family Old Current tiếp theo Generation HD
Lion King Family Old Current tiếp theo Generation HD
 Kovu and Kiara tình yêu at Pride Rock hình nền HD
Kovu and Kiara tình yêu at Pride Rock hình nền HD
 Scar The Lion King Dark hình nền HD
Scar The Lion King Dark hình nền HD
 Simba Nala tình yêu at Pride Rock HD hình nền
Simba Nala tình yêu at Pride Rock HD hình nền
 Mufasa and Sarabi Lion King HD hình nền
Mufasa and Sarabi Lion King HD hình nền
 Simba and Nala HD hình nền
Simba and Nala HD hình nền
Vua sư tử
Vua sư tử
 Simba & Scar
Simba & Scar
 Lion King: Simba biểu tượng hình nền
Lion King: Simba biểu tượng hình nền
 Scar
Scar
 Scar vs Simba
Scar vs Simba
 Mufasa's ghost
Mufasa's ghost
 The Lion King 1
The Lion King 1
 The Lion King Landscapes
The Lion King Landscapes
 The Lion King Landscapes
The Lion King Landscapes
Vua sư tử
Vua sư tử
 The Lion King family all gather together 2
The Lion King family all gather together 2
 simba
simba
 Mufasa and Simba night ngôi sao hình nền HD 2
Mufasa and Simba night ngôi sao hình nền HD 2
 simba, fluffy, and kiara
simba, fluffy, and kiara
 The Lion King Young Kiara hình nền HD
The Lion King Young Kiara hình nền HD
 timon
timon
 Simba and Nala
Simba and Nala
Vua sư tử
Vua sư tử
 Studio Clipart - Simba
Studio Clipart - Simba
 Simba & Rafiki
Simba & Rafiki
 Timon & Pumba
Timon & Pumba
 Simba,Nala,Kiara & Kopa
Simba,Nala,Kiara & Kopa
 The story..
The story..
 Ahadi & Taka (Scar)
Ahadi & Taka (Scar)
 simba and mufasa
simba and mufasa
 Mufasa's death
Mufasa's death
 TLK Minimalist Poster
TLK Minimalist Poster
 Dirty boys (Mufasa,Simba,Sarabi)
Dirty boys (Mufasa,Simba,Sarabi)
 The Lion King Family cây
The Lion King Family cây
 Simba (Rafiki's Drawing)
Simba (Rafiki's Drawing)
Vua sư tử
Vua sư tử
 somthing bạn might have not seen
somthing bạn might have not seen
 Kion
Kion
 Hakuna Matata
Hakuna Matata
 Kovu base
Kovu base
 Studio Clipart - Simba
Studio Clipart - Simba
 lion king meme
lion king meme
 Timon
Timon
 pregnant Nala
pregnant Nala
 Zira & Scar
Zira & Scar
 Deleted Scene - Scar and Nala
Deleted Scene - Scar and Nala
 Timon and Pumbaa
Timon and Pumbaa
 Simba and Nala having their moment together :^)
Simba and Nala having their moment together :^)
 the lion king family
the lion king family
 Mufasa snarls at Scar
Mufasa snarls at Scar
 TLK Minimalist Poster
TLK Minimalist Poster
 sư tử cái, lioness base
sư tử cái, lioness base
 Zira base
Zira base
 Simba base
Simba base
 Simba fights Scar
Simba fights Scar
 Studio Clipart - Scar
Studio Clipart - Scar
 Studio Clipart - Mufasa
Studio Clipart - Mufasa
 Studio Clipart - Simba
Studio Clipart - Simba
 Simba & Mufasa
Simba & Mufasa
 Simba & Scar
Simba & Scar
 Simba & Scar
Simba & Scar
 Rafiki
Rafiki
 Nala,Sarabi,Sarafina&Kiara
Nala,Sarabi,Sarafina&Kiara
 Zira&Scar
Zira&Scar
 School xDDD
School xDDD
 Mufasa & Sarabi
Mufasa & Sarabi
 Nala
Nala
 Family
Family
 Scar
Scar
 simba
simba
 Hakuna Matata
Hakuna Matata
 Simba & Nala
Simba & Nala
 TLK động vật
TLK động vật
 Simba Disney VS Alex Dreamworks
Simba Disney VS Alex Dreamworks
 vòng tròn of life
vòng tròn of life
 Mufasa and Sarabi ♥
Mufasa and Sarabi ♥
 cây wallpaper.
cây wallpaper.
 Rafiki's drawing
Rafiki's drawing
 Simba&Nala
Simba&Nala
 Simba
Simba
 Duba the sư tử cái, lioness
Duba the sư tử cái, lioness
 Lion King Funny picture Timon and Pumbaa as Cow and Chicken
Lion King Funny picture Timon and Pumbaa as Cow and Chicken
 Kion
Kion
 Rafiki
Rafiki
 Kopa
Kopa
 TLK Minimalist Poster
TLK Minimalist Poster
 người hâm mộ art
người hâm mộ art
 The Lion King Hamlet poster
The Lion King Hamlet poster
 Couldn't Agree thêm
Couldn't Agree thêm
 Studio Clipart - Zazu
Studio Clipart - Zazu
 Studio Clipart - Scar
Studio Clipart - Scar
 Studio Clipart - Mufasa
Studio Clipart - Mufasa
 Studio Clipart - Simba
Studio Clipart - Simba
 Studio Clipart - Simba
Studio Clipart - Simba
 Studio Clipart - Simba
Studio Clipart - Simba
 Studio Clipart - Simba
Studio Clipart - Simba
 Studio Clipart - Nala
Studio Clipart - Nala
 Nala and Simba tình yêu <3333
Nala and Simba tình yêu <3333
 Evil nala
Evil nala
 Queen Nala
Queen Nala
 King Simba
King Simba
 yong mufasa and sarabi
yong mufasa and sarabi
 Zira's pride
Zira's pride
 Simba's pride
Simba's pride
 Simba's pride
Simba's pride
 Mufasa's pride
Mufasa's pride
 Mufasa's pride
Mufasa's pride
 Simba and Zazu
Simba and Zazu
 Simba is Kovu's father?
Simba is Kovu's father?
 narla angry for thực phẩm
narla angry for thực phẩm
 Simba
Simba
 Simba & Nala
Simba & Nala
 Simba & Nala
Simba & Nala
 Simba & Nala
Simba & Nala
 Rafiki & Mufasa
Rafiki & Mufasa
 Mufasa
Mufasa
 Mufasa
Mufasa

2 comments

user photo
sodiac said:
Sarafina is name Nara's Mom??
Humm...
posted hơn một năm qua.
 
user photo
bre101 said:
YEAH!
posted hơn một năm qua.