trả lời câu hỏi này

Vua sư tử Câu Hỏi

who are your five neutral characters in TLK trilogy?

Again Neutral as in bạn like the character but not your most yêu thích hoặc bạn don't like the character but bạn don't hate the character and so on.

1. Sarabi (reason why she's on the danh sách is because there's no room on the yêu thích hàng đầu, đầu trang 5 list)

2. Kiara

3. Kovu

4. Zazu

5. Pumbaa
 nicker11500 posted hơn một năm qua
next question »

Vua sư tử Các Câu Trả Lời

lionkingartist said:
1) Vitani

2) Ed

3) Nuka

4) Sarafina

5) Rafiki
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
This was hard I like all the characters!! XD
lionkingartist posted hơn một năm qua
next question »