Đấu trường sinh tử Pop Quiz

Who đã đưa ý kiến it? "Want to blow Lover Boy one last kiss?"
 Who đã đưa ý kiến it? "Want to blow Lover Boy one last kiss?"
Choose the right answer:
Option A Glimmer
Option B Haymitch
Option C Cato
Option D Clove
 Daillie posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save